Ramowy plan dnia

w Niepublicznym Przedszkolu Integracyjnym

„Tęczowa Kraina” w Pleszewie

8.00-9.00

·         Schodzenie się dzieci- praca w szatni – czynności samoobsługowe

·         Stwarzanie warunków do zabaw odpowiadających zainteresowaniom dzieci

·         Zabawy integracyjne przy muzyce

·         Rewalidacja indywidualna, grupowa- ćwiczenia rozwijające myślenie, koncentrację uwagi, percepcję wzrokową, słuchową i grafomotorykę

·         Zabawy poranne

·         Kółka zainteresowań-dwa razy w miesiącu

9.00-9.10  

·         Czynności organizacyjne i porządkowe

9.10-9.20

·         Zabiegi higieniczne w łazience- mycie rąk, wc- ćwiczenia samodzielności

9.20-9.30

·         Śniadanie- wdrażanie do samodzielnego i kulturalnego spożywania posiłku, zachęcanie do zjadania całej porcji

9.30-9.40

·         Zabiegi higieniczne w łazience

9.40-10.25

·         Zajęcia dydaktyczne realizujące podstawę programową z uwzględnieniem zabaw ruchowych

·         Zajęcia terapeutyczne, indywidualne lub grupowe, wynikające z indywidualnych planów specjalistów

10.25-10.30

·         Przekąska, owoc, sok

10.30-10.35

·         Czynności porządkowe i higieniczne

10.35-11.00

·         Zabawy dowolne

11.00-11.45

·         Pobyt na świeżym powietrzu-zabawy na placu zabaw , spacery , obserwacje , wycieczki

11.45-12.00

·         Przygotowanie do obiadu- praca w szatni, łazience

12.00-12.15

·         Obiad-ćwiczenia w samodzielnym spożywaniu posiłku i zachowania prawidłowej postawy przy stole

12.15-12.30

·         Zabiegi higieniczne po obiedzie

12.30-13.00

·         Odpoczynek poobiedni-słuchanie bajek, muzyki

13.00-13.30

·         Stwarzanie warunków do rozwijania czynności intelektualnych związanych z rozumieniem otaczającej rzeczywistości i poznawaniem siebie

13.30-13.45

·         Podwieczorek

13.45-14.00

·         Zabiegi w łazience.

14.00-15.00

·         Zajęcia terapeutyczne, indywidualne lub grupowe, wynikające z indywidualnych planów specjalistów

·         Rozchodzenie się dzieci- wdrażanie do stosowania zwrotów grzecznościowych