Joanna Radna- dyrektor Niepublicznego przedszkola ,,Tęczowa Kraina”

Absolwentka Uniwersytetu im A. Mickiewicza w Kaliszu Wydział pedagogiczno- artystyczny. Ukończyła Studia Podyplomowe

·         ,,Wczesne wspomaganie rozwoju i edukacja dziecka ze spektrum autyzmu oraz całościowymi zaburzeniami rozwoju” Collegium Da Vinci Poznań.

·         ,,Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna”  Poznań

·         ,,Pedagogika z niepełnosprawnością intelektualną Oligofrenopedagogika” Kalisz

Ukończyła III stopniowy kurs  ,,Terapia behawioralna dzieci z autyzmem”, ,,Wspomaganie rozwoju dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce wg integracji odruchów dr Sally Goddard” oraz ,,Terapia ręki i zaburzeń motoryki małej I i II stopnia”. Ukończyła również kurs kwalifikacyjny w zakresie ,,Surdopedagogiki” i ,,Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne”. Ukończyła szkolenia: ,,Makaton- Komunikacja osób niepełnosprawnych- Szkolenie podstawowe znaki manualne i symbole”, ,,Sensoplastyka” trener I stopnia oraz ,,Innowacyjność metody B. Strauss w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej cz II” , Trener „Treningu Umiejętności Społecznych 1 i 2 stopnia”, Trener I stopnia Tomatisa ( Addio-Pscho- Fonologii).

W ostatnim czasie wzbogaciła swoją wiedzę uczestnicząc w cyklu szkoleń Metody Krakowskiej organizowanych przez Centrum Metody Krakowskiej. W ramach cyklu odbyła szkolenia w zakresie: ,,Terapia Neurobiologiczna dla początkujących", ,,Symultaniczno-Sekwencyjna Nauka Czytania", ,,Dziecko zagrożone dysleksją, z dysleksją i innymi zaburzeniami- wspomaganie rozwoju", ,,Wczesna diagnoza i terapia zaburzeń autystycznych", ,,Stymulacja mechanizmów lewopółkulowych- usprawnienie pracy lewej półkuli", ,,Metody wywoływania głosek", ,,Alalia(SLI opóźniony rozwój mowy)", ,,Diagnoza i terapia dzieci z zespołem Aspergera", ,,Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji" oraz ,,Stymulacja funkcji poznawczych- wzrokowych, słuchowych i poznawczych".

W roku szkolnym 2021/2022 uzupełniła swoje kwalifikacje uczestnicząc w następujących szkoleniach:

- luty 2022- szkolenie Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - idea wczesnego wspomagania, zasada działania poszczególnych zmysłów, zabawy sprzyjające stymulacji

- styczeń 2022- szkolenie w formie warsztatowej –Masaż dzieci starszych oraz osób dorosłych metodą Shantala.
- 4 grudnia 2021 Afazja Motoryczna u dzieci- diagnoza i postępowanie terapeutyczne –szkolenie realizowane przez Centrum Szkoleń i terapii Neurologicznej w Gdańsku
- 27 listopada 2021 r Szkolenie: Afazja Rozwojowa – diagnoza i terapia Krok po kroku
- 24-26 września 2021 EFG Bifeedback- Szkolenie startowe– Centrum Rozwoju Biogeedback Warszawa nadające uprawnienia I stopnia
- Wrzesień 2021– czerwiec 2022 Instytut Psychologii Neurofizjologicznej INPP Polska- ukończenie rocznego kursu terapeuty INPP- licencja trenerska
- 28 -29 sierpnia 2021r, - Warszawa Szkolenie I i II stopnia AAC komunikacja wspomagające i alternatywna – jak zacząć pracę w obszarze komunikacji z dzieckiem lub dorosła osobą w autyzmem
- 15 lipca 2021r, Emocje – trudna sprawa. Jak pracować nad emocjami w grupie. Szkolenie prowadzone przez Fundację Pomoc Autyzm w Warszawie
- 19 czerwca 2021r. Nowoczesna szkoła– sprawdź, jak ulepszyć pracę swojej placówki.

Animator czasu wolnego mający doświadczenie w pracy z dziećmi. Dynamiczna i uśmiechnięta osoba stawiająca na rozwój, poszukiwanie nowych rozwiązań i doskonalenie zawodowe.

 

 

 

20200815_111123.jpg

Justyna Mizerna

Nauczyciel- wychowawca

Absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Pedagogiczno- Artystyczny w Kaliszu, kierunek- pedagogika, specjalność- edukacja wczesnoszkolna i arteterapia. Ukończyła również studia podyplomowe  ,,Oligofrenopedagogika i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną z elementami integracji sensorycznej” ,,Edukacja i wspomaganie rozwoju dziecka z autyzmem i zespołem aspergera”. Ukończyła kurs ,,Terapia ręki oraz zaburzeń motoryki małej I i II stopnia”, ,,Metoda ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne” oraz ,,Nauka czytania metodą symultaniczno- sekwencyjną” wg J. Cieszyńskiej. Uczestniczyła w szkoleniach ,,Makaton- Komunikacja osób niepełnosprawnych- Szkolenie podstawowe znaki manualne i symbole” I i II stopień, ,,Innowacyjność metody B. Strauss w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej cz II”, ,,Nuka czytania wg metody Domana”.

W roku szkolnym 2021/2022 ukończyła szkolenie:

TUS- szkolenie kwalifikacyjne

od marca 2022 r rozpoczęła edukację na studiach podyplomowych- Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i rodziny na UAM w Poznaniu

Sumienna, lubi nowe wyzwania i pracę z dziećmi. Nauczyciel wychowawca w grupie starszaków. 

 

 

 

 

received_576747589668641.jpeg

 

Marlena Bilińska

Nauczyciel wspomagający, terapeuta

Absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Pedagogiczno- Artystyczny w Kaliszu, kierunek- pedagogika, specjalność- edukacja wczesnoszkolna. Ukończyła  studia podyplomowe ,,Tyflopedagogika”, ,,Plastyka, muzyka i  wiedza o kulturze”.  Ukończyła kursy ,,Terapia ręki oraz zaburzeń motoryki małej I i II stopnia” III stopniowy kurs ,,Terapia behawioralna dzieci z autyzmem”, kurs kwalifikacyjny z zakresu ,,Oligofrenopedagogiki dla nauczycieli i wychowawców placówek dla dzieci upośledzonych umysłowo”. Brała udział w szkoleniu ,,Innowacyjność metody B. Strauss w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej cz II”. Cierpliwa, ciepła i zawsze pomocna osoba, lubi pracę z dziećmi. Wspomaga nauczyciela w grupie średniaków, prowadzi zajęcia rewalidacyjne.

 

 

 

20200823_153750.jpg

 Ewelina Ślusarczyk

Nauczyciel- wychowawca

Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej Wydział Rewalidacji i Resocjalizacji. Studia magisterskie ukończyła na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Pedagogiczno- Artystyczny w Kaliszu, kierunek- pedagogika, specjalność- edukacja wczesnoszkolna i arteterapia. Ukończyła studia podyplomowe na kierunku ,,Resocjalizacja i socjoterapia”  na Wielkopolskiej Wyższej Szkole Społeczno- Ekonomicznej w Środzie Wielkopolskiej oraz ,,Plastyka, muzyka i wiedza o kulturze” na Wyższej Szkole Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa.  Ukończyła  kurs kwalifikacyjny z zakresu ,,Oligofrenopedagogiki dla nauczycieli i wychowawców placówek dla dzieci upośledzonych umysłowo”, ,,Muzyka w terapii i stymulacji rozwoju dzieci niepełnosprawnych” oraz ,,Jak nauczyć porozumiewania się dzieci, które chciałyby mówić ale nie mogą”. Brała udział w szkoleniu ,,Innowacyjność metody B. Strauss w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej cz II” oraz ,,Makaton- Komunikacja osób niepełnosprawnych” w stopniu podstawowym i zaawansowanym.

W roku szkolnym 2021/2022 ukończyła szkolenie:

TUS- szkolenie kwalifikacyjne

,,Terapia ręki oraz zaburzeń motoryki małej I i II stopnia”- szkolenie kwalifikacyjne

 

od września 2021 r rozpoczęła edukację na studiach podyplomowych  Integracja Sensoryczna- diagnoza i terapia

Zawsze pełna energii i pomysłów. Wspomaga nauczyciela w grupie maluszków, prowadzi również zajęcia rewalidacyjne. 

 

 

Marta Kaźmierska 

Nauczyciel- wychowawca

 Absolwentka Edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej oraz edukacji wczesnoszkolnej z informatyką na UAM Kalisz.   Nauczyciel w grupie Żabki.

Ukończyła studia podyplomowe na kierunku Rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną- Oligofrenopedagogika

W roku szkolnym 2021/2022 ukończyła szkolenie:

TUS- szkolenie kwalifikacyjne

,,Terapia ręki oraz zaburzeń motoryki małej I i II stopnia”- szkolenie kwalifikacyjne

 

Na co dzień życzliwa i cierpliwa obdarowuje wszystkich szczerym uśmiechem

 

 

 

 

 Maria Michalak 

 Logopeda

 Absolwentka WSNHiD w Poznaniu na kierunkach: -Poradnictwo społeczne, -Przygotowanie pedagogiczne, -Pedagogika opiekuńczo- wychowawcza oraz Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna. Ukończyła również studia podyplomowe na kierunkach: Oligofrenopedagogika, Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i edukacja dziecka z autyzmem oraz Logopedia. Brała udział w szkoleniach: ,,Kształcenie zmysłów na podstawie Metody Montessori", ,,Zaburzenia koncentracji uwagi u dzieci w kontekście zaburzeń SI", ,,Stymulacja rozwoju mowy u dzieci            w wieku przedszkolnym".

W roku szkolnym 2021/2022 brała udział w szkoleniach:

-Masaż logopedyczny dziecka od podstaw                                                                                                                                                                                                                  -Dyslalia, Rozpoznawanie wad wymowy, Planowanie terapii logopedycznej                                                                                                                                                                        - Diagnoza mikro funkcjonalna w obszarach oddychania połykania, żucia, pozycji spoczynkowej języka, postawy ciała, zgryzu oraz                                                                          -- - - Zastosowanie AAC u dziecka z autyzmem w Centrum rozwoju personalnego we Wrocławiu                                                                                                                                          - ,,Makaton- Komunikacja osób niepełnosprawnych- Szkolenie podstawowe znaki manualne i symbole” I i II stopień

Doświadczenie pedagogiczne zdobyła pracując kilka lat jako logopeda i nauczyciel wspomagający. 

Pracowita i sumienna, cieszy się ogromną sympatią u dzieci.  

 

20211011_181133.jpg

Paulina Walerowicz

Nauczyciel wychowawca

 Absolwentka Wyższej Szkoły Humanistycznej im K. St. Leszczyńskiego o profilu: Pedagogika, wychowanie przedszkolne i kształcenie zintegrowane w Lesznie. Ukończyła specjalizację z zakresu organizacji i pomocy społecznej w Wielkopolskim Samorządowym Centrum Kształcenia Zawodowego w Poznaniu. 

 Ukończyła kurs kierowników i opiekunów wycieczek szkolnych, szkolenie kids- skills, Budowanie więzi między dorosłymi a dziećmi jako warunek skutecznej profilaktyki. W ostatnim czasie uczestniczyła w szkoleniu: Metoda kolorowych dźwięków.

Ukończyła studia podyplomowe na kierunku Edukacja i Rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną- Oligofrenopedagogika oraz Edukacja i Rehabilitacja osób ze spektrum Autyzmu

 

W roku szkolnym 2021/2022 ukończyła szkolenie:

terapie I stopnia Biofeedback- szkolenie trenerskie

Makaton I stopnia

W marcu 2022r. rozpoczęła studia podyplomowe na kierunku Logopedia

 Zawsze opanowana i uśmiechnięta, stworzona do pracy z tymi...najmłodszymi.

 

 Natalia Łopińska

Pomoc

W przedszkolu wspomaga prace nauczyciela, gdy pojawia się taka potrzeba. Dba również o czystość i porządek. Zawsze uśmiechnięta i chętna do pomocy.