Metoda Tomatisa to terapia edukacyjna wykorzystująca stymulację układu nerwowego poprzez bodźce docierające do układu słuchowego w celu kształcenia uwagi słuchowej. Muzyka i głos są tutaj traktowane w bardzo szczególny sposób, gdyż wspierają aktywne słuchanie, czego efektem jest poprawa funkcjonowania w różnych sferach. Stymulacja ucha odbywa się poprzez dźwięki o określonej, wysokiej częstotliwości. Wszystkie dźwięki są odpowiednio filtrowane w zależności od indywidualnych wymogów i potrzeb. Mogą one zarówno stymulować funkcje organizmu, jak i pomóc w relaksacji osobie słuchającej. W metodzie prof. Tomatisa wykorzystana została muzyka poważna m.in. Mozarta oraz Chorały Gregoriańskie, a także dźwięki mowy ludzkiej.

Rezultaty Treningu Uwagi Słuchowej A. Tomatisa
polepszenie koordynacji ruchowej,
lepsze radzenie sobie z emocjami,
zmniejszenie stresu,
zwiększenie koncentracji,
większa efektywność zapamiętywania,
spadek liczby popełnianych błędów ortograficznych,
zwiększenie umiejętności komunikacyjnych,
lepsze wykorzystywanie posiadanych możliwości.

Prowadzący: Joanna Radna