Terapia Biofeedback Biofeedback to nieinwazyjna i bezbolesna metoda terapii polegająca na monitorowaniu przez specjalne urządzenie zmian fizjologicznych organizmu. Pacjent ma podłączone do skóry głowy specjalne elektrody przekazujące sygnały płynące z mózgu do komputera terapeuty w postaci fal mózgowych. Na monitorze przed pacjentem wyświetlane są różnego rodzaju animacje. Klient świadomie reaguje na zadania stawiane przez terapeutę, który pomaga zrozumieć w jaki sposób można kierować i kontrolować pracą swojego mózgu, a jednocześnie zmieniać nieprawidłowy rozkład fal. Celem treningów jest utrwalenie prawidłowych wzorców fal mózgowych oraz powstanie nowych neuronów, dzięki czemu usprawniana jest praca mózgu. Wykorzystując plastyczność mózgu trenowane umiejętności zaczynają zachodzić automatycznie, co poprawia jego efektywność. Biofeedback jest wykorzystywany w terapii dzieci jak również w terapii osób dorosłych


Wskazania do treningu Biofeedback:
W terapii Autyzmu, Aspergera
Nadpobudliwość psychoruchowa, ADHD
Zaburzenia pamięci i koncentracji uwagi
Problemy szkolne, zaburzenia mowy ,dysleksja, dysortografia, afazja, mutyzm
Trema, reakcje stresowe, agresja
Chęć poprawy wyników w dziedzinach wymagających koncentracji (sport, muzyka)
Zespół stresu pourazowego (PTSD) po przejściu COVID-19

Czas trwania terapii Biofeedback ustala się stosownie do wieku klienta i istotności problemu.


Prowadzący: Paulina Walerowicz