Celem terapii logopedycznej jest między innymi:
• usprawnienie motoryki narządów mowy,

• korekcja wad wymowy,

• usprawnianie funkcji językowej, oddechowej oraz fonacyjnej,

• budowanie słownictwa czynnego i biernego,

• wypracowanie alternatywnych zachowań komunikacyjnych,

• usuwanie zakłóceń procesu porozumiewania się,

• usprawnianie funkcji pokarmowych.


Prowadzący: Maria Michalak