Arteterapia Najprościej rzecz ujmując arteterapia to terapia poprzez sztukę. Rzeźba, malarstwo, taniec, czy śpiew – to formy ekspresji artystycznej, które dają nam możliwość uzewnętrznienia emocji, potrzeb a nawet lęków. Arteterapia jest nieoceniona w przypadku chorej duszy, ale również bywa pomocna w leczeniu chorób fizycznych.
Nie ogranicza się jedynie do zaspokajania potrzeb estetycznych i emocjonalnych, ale również spełnia ogromną rolę w socjalizacji, rozwijaniu predyspozycji artystycznych, psychomotorycznych, ogólnych dyspozycji umysłowych i usprawniania procesów poznawczych (tj. zdolności postrzegania, koncentracji uwagi, naśladownictwa, dokonywania samodzielnej obserwacji, a także umiejętności identyfikacji i różnicowania).
Ponadto arteterapia koncentruje się nie tylko na usprawnianiu zaburzonych funkcji, ale także na profilaktyce. Wszelkie zajęcia plastyczne wpływają na rozwój motoryki małej, a przecież dłoń jest podstawowym narzędziem poznawania świata.


Prowadzący: Ewelina Ślusarczyk, Justyna Mizerna